Göra etiketter

Etiketter kan vara med färdigt tryck eller helt blanka. Oavsett så kan man trycka text, bilder och streckkod med etikettskrivare.

Vi tillhandahåller etiketter, etikettskrivare och programvaror för effektiva utskrifter.

Hyr vid inventering

Vi har cirka 30 handdatorer att hyra inklusive personal, hyllkants-märkning mm om så behövs.

Programvaror för tömning och sammanställning av data finns. Dataformaten är anpassas enkelt till ert system. Vi kan ladda ned ert artikelregister i handdatorerna så bara era produkter kan registreras så fel reduceras.

EtikettMakarn

EtikettMakarn förenklar utskrift av etiketter i butik, kontor mm. Fungerar lika bra med PC-kassa, Pekskärm eller PC bordsdator. Sök varan/etiketten, ange antal etiketter och skriv ut.
Det kan inte bli enklare.

Sammanställa datafiler

Vi har tagit fram flera lösningar för sammanställa data, vilket behövs då flera handdatorer inventerar en butik eller lager, så det till slut blir en datafil att importera till sitt ekonomisystem.

Datamerge för excel med pivotmöjlighet.
UpdateXL för direkt uppdatera excelfil.

Samla data mobilt

Streckkodsläsare med minne, eller handdator med streckkodsläsare.

Kassa - POS

I kassamiljö finns flera produkter som passar in. Streckkodsläsare, presentationsskanners, stativ och hållare, kvittoskrivare, kassalådor.

Pass och ID-läsare

OCR eller magnetkortsläsare för enkel pass och identifikations-kontroll. Det finns även flatbredsscanner för pass och ID för säker kontroll-

Mobilt online

Handdatorlösningar för mobilt bruk för lokala nätverket eller 3G/4G nätverk