Draupnir Streckkodpartner  har sista tiden fått uppdrag att installera och underhålla etikett-applikatorer inom livsmedel branchen.  En etikettapplikator sätter etikett på produkten/förpackningen.

För Gröna Bladet AB som tillverkar kryddor har vi installerat nya maskiner samt justerat in produkten för maskinen. Arbetet har bestått av att på plats justera in alla parametrar, sensorer för en given förpackning och etikett på en ny maskin.  På en äldre maskin har vi kompletterat med sensorer och trimmat in dessa.

Avtal har tecknats för regelbundet underhåll.

För Brutes AB som tillverkar flera sorters äppelcider har vi ställt in parametrar och sensorer för deras flaskor. Sedan har gett instruktioner om handhavande till personalen.

Båda installationerna fungerar väl för kunden.